За "Еко-Ват" АД


“Еко-Ват” АД е основана през м. февруари 2000 г. с основен предмет на дейност инжинерингова дейност в областта на енергетиката, енергийната ефективност и екологията.

“Еко-Ват” АД се специализира в България като водещ конструктор и производител на утилизатори и економайзери с оребрени тръби, при които се използват отпадни газове от енергийни и горивни установки.

“Еко-Ват” АД си сътрудничи с ТУ – София, ТУ – Варна. Има меморандум за сътрудничество с Агенцията за енергийна ефективност.

“Еко-Ват” АД осигурява одити, проекти, технико-икономически обосновки и консултации в много области на енергетиката (ко-генерация, централизирано и локално топлоснабдяване, газоснабдяване електроенергетика, автоматизация и др.).

 


©2016 "Еко-Ват" АД
| За Еко-Ват | Дейности | Продукти | Референции | Галерия | Контакти | EN |