Дейности


  • консултации по възможностите, режимите и икономическия ефект при използване на утилизатори, економайзери и рекуператори на изходящи газове; разработки по екологични проекти и продажба на емисии;
  • техническо и технологично пресмятане и конструиране на индиректни утилизатори, економайзери или рекуператори с оребрени тръби - за изходящи газове /с температура по-висока от 100оС/ от енергийни или горивни установки, изгарящи природен газ;
  • проектиране, изработване и доставка на утилизатори, економайзери, рекуператори газ-газ, газ-течност - индивидуално /за всеки конкретен случай/;
  • енергийни одити, технико-икономически пресмятания, обосновки, проекти, консултации, и др. по оптимизация, модернизация и повишаване на енергийната ефективност на енергийните стопанства;
  • технико-икономически проучвания и проектиране на топлинни стопанства, топлоснабдителни системи, ко-генераторни инсталации, електроенергийни системи, автоматизирани системи за контрол и управление и др.
 


©2016 "Еко-Ват" АД
| За Еко-Ват | Дейности | Продукти | Референции | Галерия | Контакти | EN |