Произвеждани продукти


Утилизационни установки /всякакъв тип/
· за оползотворяване отпадната топлина от изходящи газове на горивни уредби изгарящи природен газ
· за налягане до 16 бар и температура до 400 оС

| за утилизацията на топлина | въпросен лист за заявки |

Промишлени паровъздушни калорифери /въздухоподгреватели/
· за налягане до 16 бар и температура до 200 оС

| въпросен лист за заявки |

Водовъздушни калорифери /въздухоподгреватели/
· за налягане до 16 бар и температура до 200 оС

| въпросен лист за заявки |

 


©2016 "Еко-Ват" АД
| За Еко-Ват | Дейности | Продукти | Референции | Галерия | Контакти | EN |